Na czym polega inspekcja przewodów kominowych? | Będzin

Na czym polega inspekcja przewodów kominowych? | Będzin

Nieprawidłowości w przewodach kominowych mogą przyczynić się do poważnych problemów, w skrajnych przypadkach są nawet przyczyną zatruć czy zaczadzeń. Aby nie doprowadzić do sytuacji, w których zagrożone będzie zdrowie czy życie użytkowników budynku, konieczne jest regularne kontrolowanie przewodów. Dzięki temu można ocenić stan komina, zbadać sprawność przewodów i możliwie jak najwcześniej wykryć wszelkie nieszczelności czy inne usterki. Takim kontrolom powinny podlegać wszystkie przewody kominowe, w tym wentylacyjne, dymowe i spalinowe.

W tym artykule wyjaśnimy, jak wykonujemy inspekcje przewodów kominowych oraz jaki jest ich cel.

Jak wykonujemy inspekcję przewodów kominowych?

Obecnie profesjonalne inspekcje przewodów kominowych odbywają się z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu. Nasza firma dysponuje kolorową kamerą video z możliwością nagrywania obrazu audio-video, która jest wyposażona w elektroniczny metromierz. Dzięki temu wszystkie prace kontrolne przeprowadzamy z wyjątkową precyzją, docierając nawet do trudno dostępnych miejsc.

Inspekcyjna kamera wprowadzana jest przy pomocy długiej, elastycznej sondy, zapewniającej daleki zasięg i pozwalającej na swobodne manewrowanie. Posiada źródło światła, które dokładnie oświetla wszystkie obserwowane punkty. Obraz przekazywany jest do wyświetlacza, dzięki czemu kominiarz na bieżąco śledzi, co nagrywa sprzęt.

Kamera pozwala nie tylko dokładnie przyjrzeć się temu, co znajduje się w głębi komina, ale również umożliwia rejestrowanie całego obrazu oraz wykonywanie zdjęć. Kominiarz może więc szczegółowo zaobserwować i zdiagnozować istniejące problemy, a nawet określić ich przyczyny.

Jaki jest cel inspekcji przewodów kominowych?

Inspekcja przewodów kominowych z zastosowaniem kamery to duża pomoc dla kominiarzy, którzy mogą szczegółowo zdiagnozować wszelkie zarejestrowane usterki, które stanowią przyczynę nieprawidłowości w funkcjonowaniu komina. Podnosi to poziom usług kominiarskich, a jednocześnie ułatwia pracę. Oko” kamery jest w stanie dotrzeć wszędzie — bez dużego wysiłku. Dodatkowo po zrealizowaniu nagrań można skrupulatnie przeanalizować nagrania, co pozwala w precyzyjnej ocenie usterek. Dzięki takim inspekcjom klienci mają pewność co do sprawności komina, a jednocześnie bardzo często właśnie dzięki temu można skutecznie obniżyć koszty ewentualnych napraw.

Posted on