Kiedy należy wykonać przegląd przewodów kominowych?

Kiedy należy wykonać przegląd przewodów kominowych?

Przeglądy przewodów kominowych należy wykonywać nie tylko ze względu na obowiązujące prawo, ale przede wszystkim z uwagi na bezpieczeństwo budynku oraz wszystkich osób w nim przebywających. To najlepszy sposób, aby przekonać się, czy system kominowy jest całkowicie sprawny, gdyż tylko wtedy zapewniona będzie prawidłowa cyrkulacja powietrza. Jeśli komin nie jest regularnie czyszczony, może dojść do zaburzenia pracy przewodów i całego systemu, a to jedna z przyczyn bardzo poważnych konsekwencji, które w skrajnych przypadkach mogą skutkować nawet zaczadzeniem.

Przegląd przewodów kominiarskich - jak często?

Zgodnie z Ustawą – Prawo budowlane inspekcja przewodów kominowych powinna być wykonywane przynajmniej raz do roku. Dokładna kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i instalacji gazowych jest niezbędna przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Obowiązek ten spoczywa na zarządcach oraz właścicielach budynków. Fakt, że przewody kominowe działają sprawnie i nie pojawiają się żadne objawy usterek, nie oznacza jeszcze, że taka kontrola jest zbędna.

Oprócz tego konieczne jest oczyszczanie przewodów. W przypadku opalania paliwem stałym, np. węglem lub koksem, przewody należy czyścić nawet cztery razy do roku. Przy opalaniu paliwem ciekłym, np. olejowym, zaleca się czyszczenie dwa razy do roku. Przewody wentylacyjne warto oczyszczać przynajmniej raz na rok.

Jeśli zaniechamy regularnego oczyszczania i wykonywania przeglądów przez dłuższy czas, mogą pojawić się niepokojące objawy, takie jak np. często parujące okna, wilgoć i grzyb na ścianach, dym w pomieszczeniach. Wszystkie te zjawiska są wynikiem nieprawidłowej cyrkulacji powietrza.

Brak regularnych przeglądów - jakie są konsekwencje?

Pierwszą konsekwencją zaniechania obowiązku wykonywania regularnych kontroli są kary finansowe w wysokości 500 zł. Jest to mandat, który może otrzymać właściciel lub zarządca budynku, który uchyla się od odpowiedzialności w tym zakresie.

Trzeba się również liczyć z tym, że jeśli dojdzie do nieszczęśliwych wypadków budynku, np. pożaru, a wcześniej nie były wykonywane regularne przeglądy kominiarskie, firma ubezpieczeniowa może nie wypłacić odszkodowania. I ma to do tego prawo, gdyż okresowe kontrole są obowiązkowe.

Jednak najbardziej dotkliwą konsekwencją może być poważne zagrożenie śmiertelne dla użytkowników obiektów wynikające z zaczadzenia. Nie jest to groźna bezpodstawna, gdyż każdego roku tego typu wypadki pochłaniają wiele ofiar w naszym kraju.

 

 

 

 

Posted on