Jak zabezpieczyć budynek przed szkodami górniczymi?

Jak zabezpieczyć budynek przed szkodami górniczymi?

Odpowiednie zabezpieczenie budynku przed szkodami górniczymi jest niezbędne, jeśli planujemy budowę domu w na działce, na której występuje wpływ eksploatacji górniczej. Warto o to zadbać jeszcze na etapie projektowania budynku.

W tym artykule wyjaśnimy, jaka jest specyfika tych zagrożeń oraz środki przeciwdziałania ich ewentualnym skutkom.

Kategorie terenów górniczych od I do V

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że tereny górnicze są odpowiednio skategoryzowane i uwzględniają stopień zagrożeń, jakie mogą na nich występować. Wyróżniamy V kategorii terenów górniczych. Kategoria I oznacza możliwość występowania szkód najłagodniejszych. Kategoria IV świadczy o tym, że na danym terenie występują szkody intensywne, więc konieczne jest zastosowanie zaawansowanych zabezpieczeń, które jednocześnie są stosunkowo drogie. Przy V kategorii nie zaleca się budowania obiektów na wyznaczonym terenie.

Zabezpieczenie przed szkodami górniczymi na etapie projektowania budynku

Planując budowę obiektu na terenach szkód górniczych, należy już na etapie projektowania pomyśleć o stosowanych zabezpieczeniach. Przede wszystkim trzeba uzyskać opinię geologiczno-górniczą, w której określona zostanie kategoria terenów górniczych oraz poziom ryzyka występowania szkód. Na tej podstawie możliwe jest zastosowanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych, które zapewnią obiektowi odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Obrys budynku powinien być wykonany na rzucie prostokąta. Zaleca się, aby ściany wewnętrzne nośne przebiegały prostoliniowo - bez żadnych przesunięć czy załamań. Układ ścian musi być jak najbardziej uporządkowany.

Na terenach zagrożonych szkodami górniczymi nie zaleca się budowania obiektów podpiwniczonych częściowo. Może występować piwnica pod całością budynku lub też należy z niej całkowicie zrezygnować. Do istotnych metod zabezpieczeń zaliczamy m.in. ławy fundamentowe lub płyty fundamentowe jako sztywnego rusztu żelbetowego. Najczęściej stosuje się płyty fundamentowe. Jest to rozwiązanie droższe, jednak gwarantują lepszą stabilność w przypadku skutków eksploatacji górniczej.

Ankrowanie budynków

Ankrowanie budynków to inaczej kotwienie ścian lub murów przy pomocy ściągów. Stanowi jedną ze skutecznych metod na zabezpieczenie obiektów przed szkodami górniczymi. Stosowana jest przy osiadaniu lub przemieszczaniu gruntów w wyniku głębokich wykopów. Zadaniem ściągów jest złączenie ścian budynku, narażonych na wychylenia wskutek działania na nie sił poziomych. Jest to sposób na ograniczenie ilości i poziomu rozwarcia powstających na ścianach zarysowań.

Ankrowanie budynków to jedna z usług, w której specjalizuje się nasza firma. Nasze prace realizujemy z zastosowaniem sprawdzonych technologii i używając wysokiej jakości materiałów.

 

 

 

 

Posted on